Stam Klack Thor!

posted in: Klack Thor | 0

Klack Thor e: Klack Jo u: Klack Vittra ue: Moe Odin

Född 02-06-2015

Klack Vittra är ett topp stammat sto med elitavelstoet Järsvö Anna som mamma. Järvsö Anna är även mamma till kallblods kungen Järvsöfaks (21 288 570kr 1.17,9ak och 201 segrar). Hon är även mamma till Klack Jo (963 031kr 24,1ak och 22 segrar på 89 starter).

Klack Vittra har fyra avkommor och de har tillsammans sprungit in 276 400kr. Hennes främsta avkomma är Klack Vilja som under 2016 vann Sleipner Cup finalen.

Klack Vittra har under sin tävlingskarriär sprungit in 58 000kr och har rekord på 1.31,2m.

Leave a Reply